BIBLIOTEKA STOWARZYSZENIA
Materiały historyczne i współczesne dotyczące Stowarzyszenia dostępne są w zbiorach "OSSOLINEUM" dział "Dokumenty Życia Społecznego"