HISTORIA STOWARZYSZENIA

Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych ( D SAFiTA )

65 lat Stowarzyszenia (1947-2012)
regulamin

Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych

  

RYS HISTORYCZNY

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych powstało 21 maja 1947 roku. W momencie założenia, nazywało się: „Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne”, i było drugim stowarzyszeniem kulturalno - społecznym na terenie Wrocławia, obejmującym również Dolny Śląsk.

Członkami założycielami byli m.inn.: Witold Romer, Bronisław Kupiec, Tadeusz Porębski, Bożena Michalik, Krystyna Neuman - Gorazdowska, Stefania Ryś - Wojnarska, Piotr Śledziewski, Mikołaj Wojtkiewicz, Kazimierz Mędraś, Olgierd Niewodniczañski, Jaromir Rose.

 

Pierwszym prezesem Zarządu Stowarzyszenia został Witold Romer(1947-1949),twórca techniki szlachetnej zwanej „izohelia”.

  

W latach 1947-1986 Stowarzyszenie dwadzieścia dwa razy zmieniało prezesów, by w w 1986 roku ustabilizowaæ się trochę... W wyniku tajnego głosowania, na prezesa DSAFiTA, wybrany został Zbigniew Stokłosa.

Stowarzyszenie kilkakrotnie zmieniało nazwę. Było: „Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Fotograficznego”, „Wrocławskim Towarzystwem Miłośników Fotografii”, ”Dolnośląskim Towarzystwem Fotograficznym”, w roku 1978, powtórnie, „Wrocławskim Towarzystwem Fotograficznym”.

Następnie, w 1991r., przybrało nazwę: „Związek Twórczy - Wrocławskie Towarzystwo Fotograficzne”. W dniu 03 czerwca 2000r.,podczas Walnego Zebrania członów Stowarzyszenia, podjęta została uchwała o zmianie nazwy. Stowarzyszenie od tej pory nosi nazwę: „Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych”. Wraz ze zmianą nazwy, zmienił się także, profil działania Stowarzyszenia a także jego Statut. W dniu 12 czerwca 2004r.,podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, ponownie uchwalono zmiany w Statucie. Podjęto szereg nowatorskich rozwiązañ, z których najważniejszym było, uzyskanie statusu „Stowarzyszenia Pożytku Publicznego”.

Działalnośæ wystawienniczą Stowarzyszenie rozpoczęło w 1948 roku, we wrocławskim Ratuszu, ekspozycją „I - Wystawy Fotografii”, przygotowaną z okazji „Światowego Kongresu Intelektualistów” i „Wystawy Dorobku Gospodarczego Ziem Odzyskanych”. Swe prace fotograficzne wystawiało 36 autorów, w tym 21 z Wrocławia. Wśród eksponujących swe fotografie,byli między innymi: Jan Bułhak, Tadeusz Cyprian, Bronisław Kupiec, Janina Mierzecka, Bożena Michalik, Jan Neuman, Fortunata Obrąpalska, Witold Romer.

W roku 1960 Bronisław Kupiec zainicjował wystawę lokalną zatytułowaną „My Wrocławianie”, która do koñca lat osiemdziesiątych pełniła funkcję reprezentacyjną środowiska fotograficznego.

W latach 1987-1988 Stowarzyszenie, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Fotograficznych z siedzibą w Warszawie, organizowało ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. „Patologie Społeczne”. W roku 1998 Stowarzyszenie wraz z trzema Stowarzyszeniami Fotograficznymi: Gorzowskim, Cieszyñskim i Wałbrzyskim zorganizowało „I Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny - Człowiek Współczesny”. Od 1991 do 1995 roku, konkurs „Człowiek Współczesny” organizowany był corocznie, z belgijskim: fotoklubem „Virton” i belgijskim magazynem fotograficznym „Objectif”. Konkurs ten, organizowany jest nadal przez Stowarzyszenie, pod patronatem Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych oraz Polskiej Federacji Fotograficznych i Audiowizualnych Stowarzyszeñ Twórczych. W latach 1992-1995 Stowarzyszenie wraz z belgijskim fotoklubem „Virton” i belgijskim magazynem fotograficznym „Objectif” organizowało „Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Aktu i Portretu Artystycznego - Afrodyta”. Konkurs ten organizowany jest nadal pod patronatami: Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych oraz Polskiej Federacji Fotograficznych i Audiowizualnych Stowarzyszeñ Twórczych. W latach 1993-1995 Stowarzyszenie było organizatorem „Międzynarodowego Konkursu Fotografii Politycznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” oraz „Międzynarodowego Konkursu - Muzyka Poważna w Fotografii”, który organizowany był wraz z Fundacją Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich, z siedzibą w Dusznikach Zdroju, gdzie wystawa pokonkursowa otwierana była corocznie w dniu otwarcia Festiwalu Chopinowskiego. Stowarzyszenie od roku 1986 jest organizatorem plenerów fotograficznych aktu i portretu artystycznego, które od pewnego czasu przybrały formę plenerów międzynarodowych. Od 24 lipca 1986 roku, w Stowarzyszeniu działa Galeria Fotografii, w której eksponowane są wystawy autorskie członków Stowarzyszenia, wystawy Artystów krajowych i zagranicznych oraz wystawy zbiorowe.

Pierwszą wystawą eksponowaną w Galerii Fotografii D.SAFiTA, po jej remoncie, była wystawa pt.„Remont” autorstwa: Zbigniewa Stokłosy, Andrzeja Małyszki, Mirosława Pieñkowskiego, Izaaka Kaszena, Anny Wołyñskiej i Ryszarda Kopcia. Ekipy, która wyremontowała siedzibę Stowarzyszenia, przystosowując jego największą salę do funkcji Galerii Fotografii.

Przez okres ponad 20 lat działalności galerii eksponowano około 200 wystaw fotograficznych autorów niemalże z całego świata, wśród których jest wielu znanych Artystów, między innymi: Andrzej Krynicki, EFIAP, Hon.D.SAFiTA -Warszawa, Zbigniew Stokłosa, EFIAP, Hon.Ś.SAFiTA,Hon.D.SAFiTA,Hon.FPST - Wroclaw, Juliusz Multarzyñski, AFIAP-Warszawa, Krzysztof Heike - Warszawa, Piotr Wieruszewski - Strzelin, Adam Zackiewicz, Hon.Ś.SAFiTA - Grajewo, Elżbieta Fijoł -Wrocław, Mario Vidor, Wenecja - Włochy, Arnold Umlauf, EFIAP, Ingolstadt - Niemcy, Manfred Kriegelstein, MFIAP, Berlin - Niemcy, Helmut Newton, Nowy Jork USA i Berlin - Niemcy, Renato Guidi, Turyn - Włochy, Freddy Mary, Virton - Belgia, Fritz Shih, Hon.D.SAFiTA, Hon.FPST, Tajpej - Tajwan, Guy Leieune, Laon - Francja, Jan Leszczyñski, Triest - Włochy, Kurt Brandl i Rudolf Zablowski - Niemcy, Ivana Lukawska, Hradec Kralowe - Czechy, Su Jen - Shyang, Kaohsiung - Tajwan, Gianpietro Tintori, Mediolan - Włochy, Derek Matthew Slattery, MFIAP, Hon.Ś.SAFiTA, Hon.D.SAFiTA, Hon.FPST, Anglik zamieszkały w Genewie - Szwajcaria, Atsuko Livoti - Mogi, Hon.Ś.SAFiTA, Japonka zamieszkała w Genewie - Szwajcaria. W Galerii eksponowano także wystawy zbiorowe fotoklubów i stowarzyszeñ, z którymi na przestrzeni lat nasze Stowarzyszenie współpracowało: „Fotoklub Bayern” - Niemcy, Stowarzyszenie Fotograficzne „L'incon tro” - Włochy, Stowarzyszenie Fotograficzne z Tajpej-Tajwan. Eksponowano także wystawy pokonkursowe, które Stowarzyszenie nasze organizowało bądź organizuje cyklicznie nadal oraz wystawy poplenerowe. Programem galerii kieruje Zbigniew Stokłosa.

Stowarzyszenie dzięki kontaktom międzynarodowym wystawia prace swoich członków jako wystawy autorskie i zbiorowe, w wielu galeriach krajowych i zagranicznych. Prace członków Stowarzyszenia wysyłane są także, przesyłkami zbiorowymi, na międzynarodowe konkursy i salony fotografii, na których zdobywają liczne nagrody, medale, dyplomy i wyróżnienia. Wielu członków Stowarzyszenia szczyci się nadanymi przez Prezydenta Polski wysokimi odznaczeniami pañstwowymi a przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakami „Zasłużony Działacz Kultury” oraz odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Za całokształt pracy twórczej oraz działalności społecznej prezes Stowarzyszenia Zbigniew Stokłosa nagrodzony został, w roku 2003,nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Obecnie Stowarzyszenie organizuje cyklicznie trzy międzynarodowe konkursy fotograficzne:„Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny - Człowiek Współczesny” połączony z lokalnym konkursem „My Wrocławianie”, „Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Aktu i Portretu Artystycznego - Afrodyta” oraz „Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Humoru i Satyry -SATYRAFOTO”

Od dwudziestu lat Stowarzyszenie organizuje cyklicznie międzynarodowe plenery fotograficzne aktu i portretu artystycznego oraz plenery krajobrazu,a także „Warsztaty Fotografii Atelierowej Aktu i Portretu Artystycznego”, które odbywają się w atelier Stowarzyszenia.

Czterech członków Stowarzyszenia ma w dorobku publikacje książkowe z zakresu fotografii i fotochemii: Wiesław Śmigielski (1974,1986,1988,1997), Tadeusz Klimecki (1977), Bronisław Kupiec (1937), Piotr Nowak (2003).

W roku 1994 powstała we Wrocławiu Polska Federacja Fotograficznych i Audiowizualnych Stowarzyszeñ Twórczych (PFFiAST),a w roku 2003 powstało Światowe Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych (Ś.SAFiTA),których współzałożycielem i prezesem jest Zbigniew Stokłosa, a oba związki mają siedzibę w lokalu Dolnośląskiego Stowarzyszenia, z którym ściśle współpracują.

   

PREZESI DOLNOŚL¡SKIEGO STOWARZYSZENIA Artystów FOTOGRAFIKÓW i TWÓRCÓW AUDIOWIZUALNYCH W LATACH 1947-2007

 

1.Witold Romer od 21.05.1947-1949

2.Janina Mierzecka 1950-1951

3.Bożena Michalik 1951-1952

4.Józef Jędziniak 1952-1953

5.Mieczysław Prześlakowski 1954-1957

6.Roman Sawicki 1957-1958

7.Tomasz Olszewski 1958-1959

8.Jerzy Wiklendt 1959-1960

9.Kazimierz Herman 1961-1970

10.Kazimierz Sadowy 1970-1972

11.Jerzy Wiklendt 1972-1972

12.Józef Sokołowski 1972-1974

13.Jerzy Wiklendt 1974-1976

14.Andrzej Rutyna 1976-1978

15.Jerzy Wiklendt 1978-1978

16.Wiesław Śmigielski 1978-1978

17.Leopold Mossakowski 1978-1980

18.Jerzy Szewczyk 1980-1980

19.Maciej Stawiński 1981-1982

20.Ryszard Kopeć 1982-1985

21.Romuald Sołdek 1985-1986

22.Zbigniew Stokłosa -1986 do chwili obecnej