PRZYJĘCIA DO STOWARZYSZENIA

Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych ( D SAFiTA )

65 lat Stowarzyszenia (1947-2012)
regulamin

ZASADY PRZYJMOWANIA

NOWYCH KANDYDATÓW, W POCZET CZŁONKÓW

DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

I TWÓRCÓW AUDIOWIZUALNYCH

 

WSTĘP:

 

Stowarzyszenie powstało 21 maja 1947r. Zrzesza fotografów i twórców audiowizualnych z terenu Polski i zagranicy. Wśród członków D SAFiTA są znani na całym świecie fotograficy.

 

ZASADY:

 

1.       Należy wypełnić „Deklarację członkowską”, dołączyć 2 - zdjęcia legitymacyjne oraz 10 - prac fotograficznych 30 x 40 cm dowolnego tematu- własna twórczość fotograficzna.

 

Uwaga: uczestnicy konkursów fotograficznych: „Człowiek współczesny”, „Afrodyta”, Satyrafoto” zwolnieni są ze składania 10 - prac fotograficznych, jeśli ich prace zakwalifikowały się na przynajmniej jeden z wyżej wymienionych konkursów.

 

2.       Należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) - wpłata jednorazowa wyłącznie przy zapisie do D SAFiTA.

3.       Należy wypełnioną deklarację członkowską wraz z 2-zdjęciami legitymacyjnymi i kwitem potwierdzającym wpłatę wpisowego wysłać na adres:

Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych, skr. pocz. 856, 50-950 Wrocław – 68

 

Wpisowe należy wpłacić na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. 1-Oddział Wrocław konto nr: 94 1090 2398 0000 0006 0801 7849.

Uwaga: do przesyłki z wyżej wymienionymi należy dołączyć 10- prac 30 x 40 cm- własna twórczość.

Prac nie dołączają uczestnicy konkursów wymienionych w punkcie 1.

 

4.       Składka członkowska płatna jest, w wysokości 180 zł - rocznie, zawsze do końca I – kwartału danego roku.

5.       Każdy przyjęty do Stowarzyszenia otrzymuje: trójjęzyczną legitymację członkowską, zasady nadawania tytułu „Artysta Fotografik”, zasady zbiorowego wysyłania prac na międzynarodowe konkursy, salony i wystawy fotograficzne oraz sukcesywnie zaproszenia do udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, jak też w imprezach innych, do udziału, w których zaproszenia dla swych członków otrzymuje Stowarzyszenie.

 

Za Zarząd

Zbigniew Stokłosa - prezes D SAFiTA

 

 Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych
ul. Włodkowica 31/4a, 1 - piętro
50-000 WROCŁAW -68
skr.pocz. 856
tel. 071 344 57 92
Sekretariat czynny:
wtorek, czwartek : od 16-00 do 18-00
sobota : od 11-00 do 13-00

e-mail: dsafita@op.pl
 
dsafita@poczta.onet.pl