MIEDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - AFRODYTA 2012

Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych ( D SAFiTA )

65 lat Stowarzyszenia (1947-2012)

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych (DSAFiTA)

The Photographic and Audiovisual Artists Association of Lower Silesia

 

zaprasza do udziału w konkursie:

 

„XIII Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny

Aktu i Portretu Artystycznego im. Andrzeja Krynickiego - AFRODYTA 2012”

 

I. REGULAMIN

1.Temat: „AKT i PORTRET ARTYSTYCZNY”

2.Terminarz konkursu:

Nadsyłanie prac do dnia                                                                                     30. 06. 2012 r.

Obrady Jury                                                                                                   03-05. 08. 2012 r.

Wysyłka zawiadomień o werdykcie Jury                                                     do  31. 08. 2012 r.

Otwarcie wystawy we Wrocławiu                                      listopad – 2012 – grudzień 2012 r.

Ekspozycje wystawy w innych miastach kraju                                 do końca grudnia 2013 r.

 

Zwrot prac nie przyjętych do wystawy pokonkursowej, wysyłka nagród, wyróżnień do końca września 2012 r .

Prace przyjęte do wystawy i prace nagrodzone nie będą zwracane gdyż będą stanowiły wystawę, która prezentowana będzie w galeriach na terenie kraju oraz za granicą. Najlepsze prace zostaną opublikowane w katalogu wystawy a po kilku  edycjach konkursu  w wydawanym  kwartalniku „OBSCURA „ oraz w planowanym albumie, na kartach pocztowych a także w kalendarzu. Zrealizowane publikacje otrzyma każdy autor. Wystawa będzie eksponowana w galeriach na terenie całego kraju o czym autorzy będą informowani.

 

II.   PATRONI KONKURSU:

Światowe Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych (ŚSAFiTA)

Patroni medialni: „OBSCURA – zeszyty fotograficzne”, Przewiduje się także innych patronów i sponsorów.       

1.Prace należy nadsyłać: DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW i  TWÓRCÓW AUDIOWIZUALNYCH, Skrytka Pocztowa 856 , 50-000 WROCŁAW- 68

2.Prace fotograficzne  czarno - białe i barwne można nadsyłać w ilości dowolnej

 

III. WARUNKI UDZIAŁU I OBOWIĄZKI AUTORÓW

1.Udział w konkursie przez członków Światowego lub Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików  i Twórców Audiowizualnych daje niezbędne punkty do uzyskania tytułu „Artysta Fotografik”(zgodnie z regulaminem nadawania tytułu).

Dla niezrzeszonych stwarza możliwość zostania członkiem Światowego lub Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych bez dodatkowego składania prac fotograficznych podczas starania się o przyjęcie. Chętnym do wstąpienia do jednego ze Stowarzyszeń wysyłamy regulamin oraz deklarację członkowską.

2.Wpisowe za udział w konkursie w wysokości 60,oo zł, które należy wpłacać do:

Bank Zachodni -WBK S.A. 1-Oddział we Wrocławiu, Konto nr: 94 1090 2398 0000 0006 0801 7849- Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych.

 

Odcinek wpłaty należy dołączyć do przesyłki z pracami. Prace bez opłaty nie będą oceniane przez Jury ani zwracane do autora. 

FORMAT PRAC: 20x30 – 30x40cm.

 

 

3.Każdy fotogram należy czytelnie podpisać podając: nazwisko, imię, adres autora i tytuł pracy oraz dopisek „Afrodyta 2012”

4.Stowarzyszenie może, po ekspozycji we Wrocławiu, najlepsze prace - wybrane z prac zgłoszonych do konkursu wysłać na Międzynarodowy „Festiwal Fotografii w Belgii” z którego wyniki, katalog i wszelkie informacje o nagrodach -  tu nagrody pieniężne !(wyślemy do autora zdjęć po ich otrzymaniu od organizatora. W przypadku decyzji autora o wysłaniu jego prac do Belgii wpisowe za udział w konkursie wynosi 120,oo zł. Stowarzyszenie może także wybrane prace wysłać na takie prestiżowe konkursy jak : - „Biennale fotograf ii” w Hiszpanii. (we wpisowym zawiera się: pakowanie przesyłki – sklejka wzmacniająca by prace się nie uszkodziły transport na pocztę, koszt wysyłki oraz koszty związane z wysyłkami do autorów: wyników konkursów, katalogów i ewentualnych nagród).

W karcie zgłoszenia należy zaznaczyć na marginesie – wysłać :wymieniając na jakie konkursy (wysyłka na  jeden konkurs = wpisowe 120, zł ,na dwa konkursy = 180,oo zł,

Międzynarodowy konkurs w Japonii – wysyłka prac na trzy konkursy  = wpisowe 240zł. 

 

IV. NAGRODY

 „Grand Prix”- „PUCHAR -  AFRODYTA 2011”

                                                                                                                               

I-                 Nagroda,

II-              Nagroda,

III-          Nagroda,

Puchary „złoty”, ”srebrny”, ”brązowy”.

Wyróżnienia - ( ilość wyróżnień zależy od decyzji Jury ),

Przewiduje się nagrody i wyróżnienia: patronów i sponsorów.

 

  V. OCENA PRAC

Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna. Jury może nie przyznać którejś z nagród. Każdy autor zostanie powiadomiony o werdykcie Jury.

 

  VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW

Prace traktowane będą z największa starannością. Nie ponosimy winy za zniszczenie lub zaginięcie na poczcie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz we wszelkich publikacjach ,w prasie- celem reklamy konkursu i wystawy pokonkursowej, na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz we wszystkich niezbędnych zdaniem organizatora konkursu mediach, za pomocą wszelkich technik i środków. Organizator konkursu zastrzega możliwość wydłużenia daty przyjmowania prac oraz  innych terminów podanych w tym regulaminie, w przypadku gdy w konkursie udział weźmie zbyt mała ilość autorów.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem warunków tego regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.

 

Komisarz konkursu i wystawy:

Zbigniew  Stokłosa  Hon. ŚSAFiTA,Hon. DSAFiTA,EFIAP,Hon.FPST

regulamin
Regulamin
regulamin
Karta zgłoszenia
regulamin
Karta prac
      Regulaminy konkursów wysyłamy pocztą elektroniczną.
Osoby zainteresowane konkursem prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail: dsafita@gmail.com