Janusz WOJEWODA

 • 1-S.Fot.Janusz Wojewoda, Moj przyjaciel - I
 • 12-S.Fot.Janusz Wojewoda, FREEDOM
 • 4-S.Fot.Janusz Wojewoda, PORTRET J
 • 3-S.Fot.Janusz Wojewoda, LAS
 • 2-S.Janusz Wojewoda, REMUH
 • 7-S.Fot.Janusz Wojewoda, POWROT
 • 6-S.Fot. Janusz Wojewoda, ZLY SEN
 • 8-S.Fot.Janusz Wojewoda, WSPOMNIENIA
 • 5-S.Fot.Janusz Wojewoda, POCZATEK
 • 9-S.Fot.Janusz Wojewoda, OSACZONY - I
 • 10-S.Fot.Janusz Wojewoda, OSACZONY - II
 • 13-S.Fot.Janusz Wojewoda, PORZUCONE ZDJECIE
 • BASIA
 • BURZA
 • XXX